Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam.

Chính sách Truyền thông Xã hội

TVME tuân thủ theo chính sách truyền thông mạng xã hội của Terumo Corporation được mô tả trên Website của Tập đoàn tại liên kết sau:

https://terumo.com/socialmedia_policy/

 

T
O
P