Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam.

Chính sách bảo mật

Có một số trường hợp Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam (sau đây gọi là “Terumo”) sẽ nhận được thông tin cá nhân của bạn (sau đây gọi là “Thông tin”) để cung cấp hàng hóa và dịch vụ có giá trị cho bạn trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Trong những trường hợp đó, Terumo sẽ nỗ lực xử lý và bảo mật Thông tin một cách hợp lý theo Chính sách bảo mật (sau đây gọi là “Chính sách”) như bên dưới.

Thông tin cá nhân” hoặc “Thông tin” theo Chính sách này có nghĩa là thông tin hoặc ý kiến ​​về một cá nhân đã được biết hoặc một cá nhân có thể biết: (1) liệu thông tin hoặc ý kiến đó ​​có đúng hay không; và (2) liệu thông tin hoặc ý kiến đó ​​có được ghi lại dưới dạng văn bản hay không. Ví dụ về thông tin cá nhân bao gồm tên của bạn, địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail và số điện thoại của bạn.

Việc bạn cung cấp Thông tin Cá nhân cho Terumo có nghĩa là bạn đồng ý cung cấp những thông tin này và Terumo được sử dụng Thông tin theo Chính sách này.

1. Sử dụng thông tin

Trường hợp Terumo yêu cầu một số Thông tin Cá nhân nhất định từ bạn, Terumo sẽ trình bày rõ ràng cho bạn về mục đích sử dụng Thông tin Cá nhân đó và sẽ không sử dụng Thông tin Cá nhân này cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự chấp thuận của bạn.

2. Mục đích thu thập thông tin và Phạm vi sử dụng thông tin

Terumo sẽ sử dụng Thông tin bạn cung cấp để trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ hiệu quả. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin này cho mục đích kinh doanh khác, chẳng hạn như:

  • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn,
  • Hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân.
  • Sắp xếp tài trợ,
  • Cung cấp các hoạt động giáo dục,
  • Sử dụng các dịch vụ tư vấn,
  • Xem xét và quản lý các hoạt động tuyển dụng,
  • Cung cấp cho bạn các thông báo và tài liệu tiếp thị về các sản phẩm hoặc dịch vụ của Terumo,
  • Tiến hành nghiên cứu thị trường và các nghiên cứu khác, và
  • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: xử lý các khiếu nại về sản phẩm, báo cáo sự cố bất lợi cho cơ quan quản lý, hủy bỏ hoạt động)

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Terumo.com.vn

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Terumo sẽ không cung cấp cũng như tiết lộ Thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Terumo có thể chia sẻ Thông tin với các bên thứ ba mà Terumo đang cùng tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc cùng thực hiện một chương trình, hoạt động. Terumo thực hiện thông báo cho bạn nếu bạn đang đăng ký một chương trình được thực hiện chung với một công ty khác mà có thể sẽ yêu cầu quyền truy cập Thông tin.

Terumo cũng có thể chia sẻ Thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ mà Terumo ký hợp đồng để thực hiện các hoạt động kinh doanh của Terumo. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng và xuất-nhập khẩu, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và thuê ngoài, các luật sư, kế toán và các cố vấn khác của chúng tôi. Nếu Terumo cung cấp Thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, thì Terumo có trách nhiệm yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đó phải bảo mật Thông tin và chỉ sử dụng Thông tin để thực hiện các công việc của Terumo.

Terumo cũng có thể chia sẻ Thông tin với các bên thứ ba, chẳng hạn như các bác sĩ chăm sóc sức khỏe, để cung cấp phương pháp điều trị cho bạn.

Terumo có thể tiết lộ Thông tin để đáp ứng các yêu cầu thông tin được ủy quyền từ các cơ quan chính phủ nhằm giải quyết các tình huống an ninh quốc gia hoặc theo yêu cầu khác của luật và quy định.

5. Bảo mật thông tin

Terumo thực hiện các biện pháp bảo mật về mặt kỹ thuật và tổ chức, bao gồm việc sắp xếp một người chịu trách nhiệm quản lý và / hoặc kiểm soát Thông tin, để ngăn ngừa mất mát, hủy, làm sai lệch, tiết lộ hoặc làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài Terumo và truy cập Thông tin trái phép.

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Nếu bạn có ý định tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Thông tin hoặc tạm ngừng việc sử dụng thông tin đó, xin vui lòng liên hệ thông tin tại Mục 8 bên dưới. Terumo sẽ nhanh chóng giải quyết theo yêu cầu của bạn nếu hợp lý.

Trong một số trường hợp hạn chế nhất định được luật pháp cho phép, chúng tôi có thể từ chối cấp cho bạn quyền truy cập Thông tin. Trong trường hợp chúng tôi không cung cấp cho bạn quyền truy cập hoặc chỉnh sửa Thông tin, chúng tôi sẽ giải thích lý do cho những quyết định như vậy.

7. Sửa đổi Chính sách

Terumo sẽ xem xét và sửa đổi Chính sách này theo thời gian để bảo mật Thông tin của bạn. Trong trường hợp có sửa đổi, chúng tôi sẽ đưa thông tin lên trên trang web này.

8. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Để biết thêm thông tin về Chính sách này, bạn có thể liên hệ với bộ phận phụ trách:

Phòng CNTT,

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam

Tầng 14 và 16, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 024 3936 1643

Email: TVME@terumo.co.jp

T
O
P