Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam.

Kim nha khoa AWR
Cổng tiêm không kim có dây nối dài cho tiêm, truyền dịch_ICU Medical
Catalogue_Safeed Extension Tube_EN
Catalogue_Insulin Syringe_EN
Catalogue Terumo Syringe_EN
Catalogue_Surflo I.V Catheter_EN
Catalogue Terumo Syringe_VI
Catalogue Surflo I.V catheter_VI
Catalogue Insulin Syringe_VI
Catalogue Safeed Extension Tube_VI
T
O
P