Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam.

HDSD_Day_dan_duong_can_thiep_mach_mau_ngoai_bien_MDR
Ống thông chụp mạch máu_Radifocus Glidecath
Hạt vi cầu nút mạch tải thuốc_Lifepearl
Catalogue Radifocus Introducer II Non-coat
HDSD_Dụng cụ mở đường can thiệp mạch máu ngoại biên Destination Peripheral
Van cầm máu_Haemostasis Valve II
HDSD_Phổi nhân tạo tích hợp siêu lọc động mạch_Capiox NX
HDSD_Hệ thống theo dõi khí máu CDI550
HDSD_Bộ dây dẫn máu tim phổi nhân tạo Tubing Pack
HDSD_Đầu nối an toàn có dây nối dài SURPLUG AD Extension tube
T
O
P