Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam.

Kít thu nhận huyết tương
Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương, hồng cầu TBV
Túi máu đôi có dung dịch bảo quản CPDA-1
Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương TBV
HDSD_Máy tách thành phần máu tự động Archimede
HDSD_Máy hàn dây túi máu T-seal III
HDSD_Máy cân lắc và lấy máu tự động_wifi
HDSD_Máy cân lắc túi máu_D601
Catalogue_Máy chiết tách tế bào máu_Spectra Optia
Catalogue_Máy chiết tách tế bào máu_Trima Accel
T
O
P