Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam.

Máy tách thành phần máu tự động Archimede NG
Chất chống đông ACDA
Kit thu nhan te bao goc Spectra Optia
Kít thu nhận tiểu cầu huyết tương Spectra Optia
Kít gom tiểu cầu_TBV
Kít trao đổi huyết tương, hồng cầu Spectra Optia
Dung dịch bảo quản tiểu cầu TPAS
Bộ kít gom tiểu cầu Reveos
Kít thu nhận huyết tương
Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương, hồng cầu TBV
T
O
P